Pokládka kobercových čtverců

Materiál podkladu kobercových čtverců je bitumen. Teplota při pokládce musí být mezi 10°C a 25°C a relativní vlhkost vzduchu cca.: 60%. Čtverce je třeba vyjmout z krabic a nechat volně ležet na podlaze po dobu 24 hodin před vlastní pokládkou, aby se přizpůsobily teplotě daného prostoru, a tím se zaručí jejich pozdější stálost.

Důležitá pomůcka pro pokládku kobercových čtverců je šipka na spodní straně čtverce, která ukazuje směr sklonu příze.

Čtverce mohou být položeny různými způsoby:

1. Monolitický - všechny šipky ve stejném směru

2. Šachovnice - šipky v úhlu 90° vzájemně mezi sebou.

3. Cihla - šipky ve stejném směru s vazbou dlaždice posunuté o polovinu dlaždice ve směru šířky.

4. Duolithic - šipky v opačném směru.

      

Monolitický                                                                              Šachovnice

 

        

Cihla                                                                                            Duolithic

 

Dlaždice se kladou na sraz k sobě. Je nutná častá kontrola, zda opravdu jednotlivé čtverce doléhají k sousednímu čtverci.

Pokládku začínáme od středu místnosti.

1. Změřte vzdálenost mezi protilehlými stěnami, získejte střed a nakreslete čáru. Tento postup opakujte s ostatními stěnami.

2. Přilepte lepící pásku na podlahu nebo naneste fixační lepidlo.

3. Začněte s pokládkou ve středu místnosti, a pokračujte směrem od středu.

4. Nalepte všechny dlaždice, které nepotřebují řezání.

5. Ujistěte se, že každá dlaždice dosedá na svého souseda tak pevně, jak je to možné. Nicméně ne příliš těsně, aby se tvořily „boule“.

6. Plocha zbylá podél stěn se pokládá až nakonec.

 

Doporučujeme pokládat čtverce do šachovnice. Šipka musí svírat úhel 90° ke směru šipky předcházející dlaždice. Tak bude struktura čtverců (zejména u smyček a žebrování) silněji zvýrazněna.

Vždy, je-li místnost větší jak 25 m2, doporučujeme čtverce fixovat k podlaze oboustrannou lepicí páskou. V případě použití kolečkových židlí použijte fixační lepidlo.

Pokládka od středu místnosti