Pokladanie kobercových štvorcov

Pokladanie kobercových štvorcov
Materiál podkladu kobercových štvorcov je bitumen. Teplota pri pokládke musí byť medzi 10°C a 25°C a relatívna vlhkosť vzduchu cca.: 60%. Štvorce je potrebné vybrať z krabíc a nechať voľne ležať na podlahe po dobu 24 hodín pred vlastnou pokládkou, aby sa prispôsobili teplote daného priestoru, a tým sa zaručí ich neskoršia stálosť.

Dôležitá pomôcka pre pokládku kobercových štvorcov je šípka na spodnej strane štvorca, ktorá ukazuje smer sklonu priadze.

Štvorce môžu byť položené rôznymi spôsobmi:

1.      Monolitický - všetky šípky v rovnakom smere

2.      Šachovnica - šípky v uhle 90 ° vzájomne medzi sebou.

3.      Tehla - šípky v rovnakom smere s väzbou dlaždice posunuté o polovicu dlaždice v smere šírky.

4.      Duolithic - šípky v opačnom smere.

 

         

Monolitický                                                                                      Šachovnica

 

           

Šachovnica                                                                                  Duolithic


Dlaždice sa kladú na zraz k sebe. Je nutná častá kontrola, či naozaj jednotlivé štvorce doliehajú k susednému štvorcu.

Pokládku začíname od stredu miestnosti.

1.    Zmerajte vzdialenosť medzi protiľahlými stenami, získajte stred a nakreslite čiaru. Tento postup zopakujte s ostatnými stenami.

2.    Prilepte lepiacu pásku na podlahu alebo naneste fixačné lepidlo.

3.    Začnite s pokládkou v strede miestnosti, a pokračujte smerom od stredu.

4.    Nalepte všetky dlaždice, ktoré nepotrebujú rezanie.

5.    Uistite sa, že každá dlaždica dosadá na susednú dlaždicu tak pevne, ako je to možné. Avšak nie príliš tesne, aby sa tvorili "hrče".

6.    Plocha zvyšná pozdĺž stien sa pokladá až nakoniec.

 

Odporúčame pokladať štvorce do šachovnice. Šípka musí zvierať uhol 90 ° k smeru šípky predchádzajúcej dlaždice. Tak bude štruktúra štvorcov (najmä u slučiek a rebrovanie) silnejšie zvýraznená.

Vždy, keď je miestnosť väčšia ako 25 m2, odporúčame štvorce fixovať k podlahe obojstrannou lepiacou páskou. V prípade používania kolieskových stoličiek použite fixačné lepidlo.

pokládka od stredu miestnosti