KOBERCE.sk sú finalistom ceny kvality v súťaži ShopRoka 2021. Ďakujeme Vám za podporu!

KOBERCE.sk sú finalistom ceny kvality v súťaži ShopRoka 2021. Ďakujeme Vám za podporu!

Skryť

Piktogramy - legenda

     Trieda záťaže - obytné priestory - 21 mierne namáhané

     Trieda záťaže - obytné priestory - 22 stredne namáhané

     Trieda záťaže - obytné priestory - 22+ stredne namáhané

     Trieda záťaže - obytné priestory - 23 vysoko namáhané


     Trieda záťaže - komerčné priestory - 31 málo namáhané

     Trieda záťaže - komerčné priestory - 32 bežne namáhané

     Trieda záťaže - komerčné priestory - 33 vysoko namáhané

     Trieda záťaže - komerčné priestory - 34 veľmi vysoko namáhané


     Trieda záťaže - priemyselné priestory - 41 mierne namáhané

     Trieda záťaže - priemyselné priestory - 42 stredne namáhané

     Trieda záťaže - priemyselné priestory - 43 vysoko namáhané


     vhodné pre podlahové vykurovanie

     často používané schodisko

     mierne používané schodisko

     kolieskové stoličky - časté používanie

     kolieskové stoličky - mierne používanie

     antistatická úprava

     rozmerová stálosť

     farebná stálosť

     útlm krokového hluku

     útlm akustického hluku

     protišmyková úprava


     stupeň komfortu - jednoduchý

     stupeň komfortu - dobrý

     stupeň komfortu - vysoký

     stupeň komfortu - luxusní

     stupeň komfortu - prestige


     stupeň reakcie na oheň - Bfl

     stupeň reakcie na oheň - Cfl

     stupeň reakcie na oheň - Dfl

     stupeň reakcie na oheň - Efl

     stupeň reakcie na oheň - Ffl