Pokladanie kobercov

         Správnym položením kobercov sa zabezpečí dlhá životnosť kobercov. Koberec ukladáme na rovnú, suchú a čistú podlahu. Nerovnosti, prípadne priehlbiny v podlahe treba obrúsiť, resp. vyrovnať tmelom. Koberce sa nemajú klásť na neupravený betón. Tento je potrebné povrchovo upraviť:

Pri kúpe koberca v zimnom období je potrebné tento nechať temperovať v miestnosti s teplotou asi 24C, až potom by sa mali rozbaliť a rozprestrieť na podlahe. Pre celoplošné koberce sa doporučuje nechať aklimatizovať koberec aspoň 3 hodiny v rozprestretom stave. Pri ukladaní nesmie klesnúť teplota v miestnosti pod 15C.

Rozmer kobercov by sa mal kupovať minimálne o 10 cm väčší ako je nameraný rozmer miestnosti. Koberec po rozprestretí a uležaní by sa mal zrezať tak, aby jeho rozmer bol pri každej stene kratší z dôvodu dilatáce cca o 5 mm.


Samotné uloženie kobercov sa môže previesť

•   Voľným položením

Koberce sa kladú na podlahu. Obojstrannými páskami sa prichytia spoje kobercov k podlahe. V prípade kusových kobercov sa podkladajú špeciálnu protišmykovú mriežku. Tento typ položenia kobercov je vhodný na položenie kobercov do domácnosti. Pri tomto type pokládky, žiadny výrobca bohužiaľ neuzna reklamáciu na vlnenie koberca.  Vlnenie koberca vzniká často v letných obdobiach pri zvýšenej vlhkosti vzduchu a nie je predmetom reklamácie pri nepodlepenom koberci. Pri znížení vlhkosti vlnenie koberca väčšinou zanikne.

•   Bodovým lepením

Bodové lepenie koberca po celej ploche a hlavne podlepenie okrajov koberca chemoprénom, alebo obojstrannou kobercovou páskou. Tento spôsob nenahrádza plnoplošné koberce, ale pri kobercoch s gumovým podkladom často postačuje aj v kanceláriách. Silnejšie uchytenie koberca zabráni jeho predčasnému opotrebeniu a vlneniu.

•   Celoplošným podlepením

Celoplošné podlepenie koberca chemoprénom alebo špeciálnym disperzným kobercovým lepidlom. Týmto spôsobom by sa mali klásť všetky koberce a obzvlášť koberce v spoločenských miestnostiach, hoteloch , frekventovaných kanceláriach. Celoplošným podlepením kobercov sa zvýši jeho záťažovost', odolnosť proti vlneniu a celková životnosť.

•  Vypínaním

Koberce sú uchytené po obvode špeciálnymi ihlovými pásikami. Tieto väčšinou drevené platničky s ihlami sa prichytávajú k podlahe po obvode. Koberec sa napichne na ihlovú podložku pri jednej stene, a potom sa vypne špeciálnymi kolennými vypinákmi k jednotlivým stenám kde sa zafixuje.

 

Inštalácia koberca bodovým lepením na pásky: