Druhy PVC podláh

Jednovrstvové  Homogénne sú vyrobené v jednej vrstve rovnakého zloženia po celej hrúbke. Vyznačujú sa vysokou záťažou a odolnosťou, preto ich odporúčame do všetkých priestorov so silnou prevádzkou, najmä  do verejných budov ako sú nemocnice, ambulancie, výrobne haly a podobne.

Viacvrstvové – Heterogénne - takúto štruktúru má väčšina bytových PVC. Skladajú sa z nosiča, čo je spodná a najhrubšia vrstva, dekoračnej vrstvy, ktorá tvorí design PVC a nášľapnej vrstvy, ktorá v najväčšej miere určuje odolnosť PVC podlahy.

 

Vlastnosti PVC podlahy:

Kvalitu a hodnotu PVC podláh určujú rôzne parametre. Ak kupujete PVC podlahu, treba mať na zreteli:

Celková hrúbka podlahy - čím je hrubšia, tým poskytuje väčší komfort užívania (tlmí pochôdzi hluk a zvyšuje komfort chodenia) a tiež dokáže z časti vyrovnať nerovnosti podkladovej vrstvy. Pre viac zaťažované priestory sa vyžaduje podklad vyššej tvrdosti.

Nášľapná (oterovzdorná) vrstva - čím je hrubšia, tým je PVC podlaha odolnejšia a trvácnejšia:

  • Do 0,15 mm - mierna odolnosť
  • Od 0,15 do 0,20 - nižšia odolnosť
  • Od 0,20 do 0,30  - vyššia odolnosť
  • Nad 0,30 mm – veľmi dobrá odolnosť

Podkladová vrstva - veľmi dôležitým parametrom je aj kvalita podkladovej vrstvy - nosiča. Kvalitné PVC podlahy majú tzv. kompaktný podklad, ktorý neobsahuje bublinky, čiže podklad vyššej tvrdosti.

U homogénnych PVC sa odolnosť zvyšuje nanesením polyuretánovej vrstvy. Niektoré PVC už túto vrstvu majú nanesenú vo výrobe.

Hore uvedené parametre majú vplyv na dobu užívania a dobu počas ktorej si PVC udrží svoj pôvodný vzhľad a vlastnosti.