Viete, prečo vznikli koberce?

13.01.2020 | Rady a tipy

Je jednoduché odpovedať na otázku „prečo“. Ale nájsť jednoznačnú odpoveď na to, odkiaľ koberce pochádzajú, je oveľa zložitejšie.

Praktické dôvody
Primárnou funkciou kobercov nebolo zútulniť domácnosť, ako je to dnes, ale poskytnúť ochranu pre zimou – tkané koberce z vlny totiž majú veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti. To, že zo zvierat sa dá zúžitkovať aj vlna (ovce) a srsť (kozy), pričom ich netreba zabíjať, bolo významným objavom pre kočovný kmeň Nomádov, ktorí pred viac ako 2500 rokmi žili v chladnej oblasti strednej Ázie.

Nomádi používali ako izolant najprv podložky z kože zvierat, no ich opracovanie bolo náročné. Rovnako ako manipulácia s nimi pri premiestňovaní sa počas kočovania. A tak z prozaických príčin, začali rukami nomádskych žien vznikať prvé koberce na primitívnych tkáčskych stavoch. Výhodou bola ich jednoduchá konštrukcia, vďaka ktorej ich mohli ľahko zložiť a poskladať na novom mieste. Prekvapením je, že dokonca aj v dnešnej modernej dobe vyrábajú ich potomkovia koberce rovnakým spôsobom. Motívom pradávnych kobercov boli rôzne rodové symboly, zvieracie motívy a geometrické tvary.

Najstarším nájdeným kobercom na svete je sibírsky Pazyryk, ktorý pochádza približne z 5.st. pred Kristom. Bol objavený v ľade, vďaka čomu sa uchoval v naozaj pozoruhodnom stave. Viac zaujímavostí o tomto koberci.Foto: wikipedia.org
 

Skryté dôkazy
Z neskoršieho obdobia sa nezachovali žiadne písomnosti, ani takmer žiadne dôkazy o rozšírení tkáčskeho remesla do ďalších oblastí. Našli sa iba malé textilné malé fragmenty, ktoré sú len náznakom pretrvávania tkáčskeho remesla.

Predpokladá sa, že za jeho expanziou môže sťahovanie národov, mocenské nároky Seldžukov, Arabov a v neposlednom rade islamizácia spoločnosti medzi 11. – 13. storočím n.l.. Tým, že sa umenie tkania kobercov rozšírilo do miest naprieč Áziou, zmenila sa aj poloha stavu z horizontálnej na vertikálnu, a takisto sa začali vyrábať koberce väčších rozmerov.

Práve z obdobia 13. storočia sú známe prvé zmienky o ručne viazaných kobercoch, ktoré počas svojich ciest nachádzal Marco Polo. Vďaka križiackym výpravám sa začali orientálne koberce objavovať v Európe a v 14. storočí dochádza k pravidelným obchodom medzi Orientom a Európou. Obchod sa sústreďuje hlavne v Istambule (vtedajší Konštantinopol) a Benátkach.

Neskôr podľahla čaru takýchto kobercov európska šľachta, ktorá ich vnímala ako vyjadrenie prestíže a luxusu. Z portrétov šľachticov, na ktorých boli znázornené aj koberce, sa dá odhadnúť chronológia ich rozširovania do európskych zemí. Podľa vzorov sa predpokladá, že do 16. teho storočia sa objavovali hlavne ručne tkané koberce, pochádzajúce prevažne z Malej Ázie a po 16. storočí, začínajú prevládať perzské koberce.

Ručne tkané perzské koberce sú pritom dodnes považované za najatraktívnejšie prejavy orientálnej kultúry a umenia. Navyše sú vzácnym obchodným a investičným artiklom, pretože každý jeden je originál, vyrobený z tých najkvalitnejších prírodných materiálov – vlny, bavlny a hodvábu. Konečnú cenu dvíha aj čas, potrebný na zhotovenie diela. Výroba totiž trvá niekoľko týždňov, aj mesiacov.
 

Zdroj: autorský článok s použitím historických faktov z publikácie Orientální koberce (M. Jungr)

  

 

Galéria