Piktogramy - Legenda symbolov

19.03.2020 | Piktogramy - Legenda symbolov

1. Triedy záťaže

DOMÁCE PRIESTORY
nízka záťaž stredná záťaž stredne vysoká záťaž vysoká záťaž

Bytové metrážne koberce nájdete TU.
Bytové metrážne PVC nájdete TU.
 

KOMERČNÉ PRIESTORY
mierna záťaž stredná záťaž vysoká záťaž veľmi vysoká záťaž

 

PRIEMYSELNÉ PRIESTORY
mierna záťaž stredná záťaž vysoká záťaž

Metrážne koberce do komerčných a priemyselných priestorov nájdete TU.
Metrážne PVC do komerčných a priemyselný priestorov nájdete TU.

 

2. Triedy komfortu

základná dobrá veľmi dobrá luxusná prestížna

 

3. Reakcia na oheň

Trieda A1fl podlahoviny nebudú prispievať k požiaru v žiadnom
jeho štádiu, preto sú automaticky vyhovujúce
všetkým požiadavkám pre nižšie triedy
Trieda A2fl pri plne rozvinutom požiari podlahoviny nebudú
významne prispievať ďalšiemu rastu
Trieda Bfl podlahoviny sú schopné odolávať určitú dobu
pôsobenia tepelného toku
kritický tepelný rok ≥ 8 kW/m2
Trieda Cfl podlahoviny sú schopné odolávať určitú dobu 
pôsobenia tepelného toku
kritický tepelný rok ≥ 4,5 kW/m2
Trieda Dfl podlahoviny sú schopné odolávať určitú dobu 
pôsobenia tepelného toku
kritický tepelný rok ≥ 3 kW/m2
Trieda Efl a Ffl podlahoviny sú schopné odolávať malému plameňu
Doplnková klasifikácia
pre tvorbu dymu
s1 dym ≤ 750% x minúty
s2 podlahoviny, ktoré nespĺňajú kritérium s1

 

4. Útlm hluku

tlmí akustický hluk tlmí kročajový hluk tlmí akustický
aj kročajový hluk

 

5. Podlahové vykurovanie

                         podlahoviny sú vhodné na podlahové vykurovanie

 

6. Protišmyková úprava

podlahovina je odolná voči ušmyknutiu podlahovina nie je odolná voči ušmyknutiu

 

7. Antistatické vlastnosti a elektrický odpor podlahovín

         podlahoviny majú schoponosť odvádzať elektrostatický náboj
  vodivá   použitie na miestach so špeciálnou požiadavkou na
zabezpečenie odvodu elektrostatického náboja
(požiadavka na zvodový odpor podlahy RV ≤ 106Ω)
staticky
disipatívna

(predtým
antistatická)
použitie na miestach, kde je vyžadované antistatické
prevedenie podlahy a zvýšenie ochrany 
elektronických prístrojov a súčiastok 
pred poškodením elektrickým výbojom (požiadavka
na zvodový odpor podlahy RV ≤ 109Ω)

 

8. Rozmerová a farebná stálosť

             rozmerová stálosť podlahoviny si udržujú svoj pôvodný
tvar aj veľkosť, sú odolné voči
účinkom tepla a vody
farebná stálosť podlahoviny si udržujú svoju pôvodnú
farbu aj napriek vplyvu slnečného
žiarenia

 

9. Možnosti použitia v rôznych prostrediach

vo vlhkom 
prostredí
v obývačke v pracovni v spálni

 

10. Použitie na schodiskách

     stále používané schodisko      príležitostne používané schodisko

 

11. Symboly odolnosti voči:

            
chemikáliám oderu škvrnám nedopalkom bodovému
zaťaženiu
pohybu nôh
nábytku

 

                                            
pretlačeniu
a nárazu
vode bobtnaniu
v byte
bobtnaniu
v komerčných
priestoroch
rozpojeniu
zámkov
strapkaniu

 

12. Ostatné

                
dĺžka rolky šírka rolky obsah
formaldehydu
≤ 8 mg/100 g
obsah
formaldehydu
8 ≤ 30  mg/100 g
antibakteriálny
materiál

 

celková hrúbka hrúbka nášľapnej
vrstvy
ľahko čistiteľný stále použitie
kolieskových
stoličiek
príležitostné
použitie
kolieskových 
stoličiek

 

Galéria