Pokládka metrážnych kobercov

28.05.2024 | Pokládka kobercov
 
V prípade záujmu o nacenenie a realizáciu pokládky koberca, vyplňe nasledujúci formulár: 
https://www.koberce.sk/pokladka-formular , alebo napíšte požiadavku na e-mail: realizacie@koberce.sk
 
Správna pokládka metrážnych kobercov vám zaručí najdlhšiu životnosť koberca a najlepší vzhľad. Vďaka správnemu položeniu koberca docielíme splnenie všetkých deklarovaných vlastností, maximálnu odolnosť a životnosť koberca.
 
Koberec neodporúčame položiť na existujúce PVC, linoleum, laminát či dlažbu. Bežnou prevádzkou dochádza k jeho pohybu, čo môže viesť k vytvoreniu rôznych defektov. Koberec nechajte v miestnosti rozložený aspoň 24 hodín, aby sa prispôsobil vlhkosti, teplote prostredia (minimálna teplota miestnosti 18 °C). Kladenie koberca sa vykonáva ako posledná operácia po ukončení všetkých remeselných a prašných prác stavby.

Pred rezaním a nalepením vizuálne skontrolujte, či nie sú na krytine viditeľné vady (pruhovanie od návinu, zašpinenie, vrátane krajov, roztrhnutie, vytiahnutá slučka a pod.). Ak áno, nie je možné ďalej pokladať takýto koberec a je nutné sa obrátiť ihneď na obchodného zástupcu, dodávateľa. V prípade nalepenia a následného zistenia vady sa reklamácia neuznáva.

Najvhodnejšia pokládka koberca je na vystierkovaný podklad a je odporúčané jeho celoplošné prilepenie. Stav a príprava podkladu má priamy vplyv na pokládku, a následne aj na vlastnosti koberca. V prípade voľného položenia bez celoplošnej fixácie môže dôjsť k rýchlejšiemu opotrebovaniu (zvlneniu, vydutiu či zmršteniu v dôsledku klimatických podmienok) podlahovej krytiny. Toto nemožno považovať za vadu tovaru, v takomto prípade sa reklamácia neuznáva.
 
Odporúčané spôsoby pokládky kobercov:
1. Celoplošným lepením s použitím disperzných lepidiel
2. Celoplošnou fixáciou s použitím fixačného lepidla
3. Pokládka na obojstrannú textilnú pásku
 
1. Pokládka s použitím disperzných lepidiel
Ide o najvyužívanejšiu metódu celoplošného lepenia kobercov. Je nutné používať len lepidlá a postupy odporúčané výrobcami lepidiel. Kobercové spoje odporúčame podlepiť disperzným lepidlom.
 
2. Pokládka s použitím fixačných lepidiel
Táto metóda fixuje koberec celoplošne, a pritom umožňuje jeho jednoduchú výmenu. Fixačné lepidlo je vhodné pre plošné fixovanie kobercov bez spojov.
 
3. Pokládka s použitím obojstrannej lepiacej pásky
V miestnosti do 20 m2 plochy sa vykonáva bez spojov, nalepte pásku pozdĺž steny, cca vo vzdialenosti 3 cm od steny. Pre väčšie plochy urobte z pásky raster po celej ploche miestnosti, jednotlivé pruhy vo vzdialenosti cca 1 m od seba. Pokiaľ sú v miestnosti spoje, je možné ich podlepiť páskou, odporúčame s textilným nosičom alebo kontaktným disperzným lepidlom (odporúčame Mapei Ultrabond Eco Kontakt, PCI DKK 392). Pri napájaní podlahovín je potrebné dbať na to, aby všetky rezy ležali rovnakým smerom, boli rovnakej šarže, a hlavne rovnakej šírky. Nedodržaním týchto zásad môže dôjsť k viditeľným rozdielom vo farebnosti napojovaných dielcov. Pri napájaní kobercov s plastickým alebo farebným vzorom nie je výrobcom zaručená rovnobežnosť vzorov.
Pri nedodržaní zásad technologických postupov pri pokládke koberca, reklamácia nebude uznaná.
 
 
 
 
 

Galéria