Pokládka trávnych kobercov

05.06.2024 | Pokládka kobercov


Ak sa chystáte nainštalovať umelý trávnik sami, postupujte podľa jednoduchých pokynov. V závislosti od podkladu na ktorý sa chystáte Váš nový trávnik umiestniť sa tieto inštrukcie môžu čiastočne líšiť.

Pred inštaláciou Vám odporúčame zabezpečiť si nasledujúce náradie a pomôcky:

  • spojovaciu pásku a lepidlo na spájanie spojov
  • orezávací nôž
  • vrece piesku alebo jemného štrku pre prípadné vyrovnávanie nerovností
  • pozinkované klince

1.) Pred inštaláciou umelého trávnika je vhodné zmapovať si celú plochu kde budeme trávnik klásť a vyrátať si rozmer jednotlivých častí trávnika tak, aby nám nezvýšilo zbytočne veľa materiálu. 

2.) Odstráňte existujúci trávnik. Je vhodné sa presvedčiť, že plocha ktorú budete prekrývať umelým trávnikom bez elektrických káblov a vodovodných potrubí. Uistite sa, že povrch ktorý sa chystáte pokrývať je rovný a hladký. Ak sa na ploche nachádzajú kamene, alebo konáre odstráňte ich. Pre lepší efekt môžete po odstránení trávy postriekať túto plochu sprejom proti burinám.

3.) Ako spodná vrstva pod umelým trávnikom sa odporúča 20 -30 mm drveného kameniva, veľkosti zrna cca 0,5 – 2mm /pokiaľ to umožňuje miesto pokládky/. Taktiež je možné urobiť pokladať trávnik na tvrdé, rovné podložie (betón, dlažba, apod.).

4.) Položte trávnik na zvolenú rovnú oblasť, ktorú chcete prekryť. Nechajte presah asi 50 mm umelého trávnika na každej strane oblasti na zabezpečenie dokonalej hrany.

V prípade kopcovitého terénu nechajte trávnik zhruba 2-3 hodiny aby sa usadil, aby záhyby presne kopírovali povrch. Prípadne ho môžete nechať rozrolovaný cez noc. Predídete tak neželanému vlneniu a krčeniu trávnika. Nadbytočné presahy orežte orezávacím nožom.

5.) Pásy umelého trávnika pokladajte vždy rovnakým smerom.

6.) Pri inštalácii na vonkajšie plochy sa odporúča pre dobré drenážne vlastnosti povrchu do podkladových vrstiev aplikovať zmes štrku rôznych frakcií. Pokiaľ sa niekde vyskytuje vysoká vlhkosť, alebo vysoká hladina spodnej vody, môžu sa aplikovať tzv. drenážne trúbky, ktoré v prípade veľkého dažďa odvedú prebytočnú vodu z povrchu.

7.) Neodporúča sa prevádzať montáž umelého trávnika pri teplotách nižších ako 10°C a za dažďa.

8.) Pri spájaní pásy trávnika pokladajte tesne vedľa seba, okraje ohnite dohora a pod miesto spoja položte polyesterovú podkladovú pásku šírky 300 mm, na ktorú rovnomerne rozotriete lepidlo v šírke cca 200 mm, následne oba okraje zatlačíte do vrstvy lepidla.

9.) Pre lepšiu stabilitu sa odporúča zaistiť okraje trávnika skobami ( poprípade urobiť zásyp suchým kremičitým pieskom ( zrnitosť 0,3-0,9mm)

10.) K dosiahnutiu dokonalého vzhľadu prečešte trávnik kefou.

11.) Každý systém umelého trávnika vyžaduje drobnú údržbu, je však menej náročný než prírodný trávnik. Čistenie sa prevádza bežnou domácou čistiacou technikou (vysávač a pod.), alebo jednoducho prúdom vody. Umelý trávnik je odolný voči klimatickým podmienkam v rámci strednej Európy. Vždy prevádzajte údržbu tak aby nedošlo k poškodeniu povrchu. Riaďte sa pokynmi na obale výrobku.

12. ) Už len káva alebo čaj a môžte sa kochať Vašim novým trávnikom, bez kosenia a pravidelného polievania, radosť Vám bude robiť celoročne a bez väčšej námahy! 

Galéria