KOBERCE.sk opätovne finalisti v cene kvality heureka shop roku 2022! Ďakujeme Vám!

KOBERCE.sk opätovne finalisti v cene kvality heureka shop roku 2022! Ďakujeme Vám!

Skryť

Stierkovanie

12.08.2019 | Príprava podkladu pre pokládky

Podklad odporúčame obrúsiť, aby bol hladký a rovný. Nezabudnite na miesta okolo múrov, kúrenia, inžinierskych sietí a pod. Po obvode miestnosti musí byť umiestnená dilatačná páska, nivelačná stierka sa nesmie dotýkať stien a ostatných konštrukcií. Obvodové pásky u plávajúcich poterov na tepelnozvukovej izolácii majú oddeliť jednotlivé stavebné konštrukcie. To zabraňuje prenášaniu zvuku z podlahy do ďalších konštrukcií. Obvodové pásky tiež pomáhajú pri pohybe konštrukcie vplyvom teplôt a pri vysychaní cementových samonivelizačných stierok, u ktorých prebieha expanzia a následné zmrštenie. 
 
Podklad ošetrite penetráciou určenou na konkrétny povrch (savý/nesavý, drevo, zvyšky lepidiel a i.). Postupujte podľa návodu výrobcu stavebnej chémie. Disperzná penetrácia musí úplne vyschnúť, nestačí len vyschnutie „na dotyk“. Dôvodom je, že pri disperznej penetrácii dochádza k odparovaniu vody, ktorú obsahuje, do vzduchu a jej prenikanie do podkladu. Vďaka strate vlhkosti sa môže vytvoriť syntetický uzavretý film. Dôležité je to najmä pri podkladoch citlivých na vlhkosť, napr. všetky sadrové potery, doskové podklady či podklady z OSB dosiek. Je nutné chrániť také podklady pred zmesovou vodou zo samonivelizačnej stierky. Ak sa do samonivelizačnej stierky pridá väčšie množstvo vody ako je predpísané, alebo je aplikovaná v menších hrúbkach ako odporúča jej výrobca, môže dôjsť k jej poškodeniu aj pri použití správnej tvrdosti koliesok na kancelárskych stoličkách.
 
Minimálna vrstva samonivelizačnej stierky by mala byť min. 2 mm, lepšie 3 mm. Len tak môže disperzné lepidlo správne odviesť vodu, ktorú obsahuje, do podkladu a následne správne fungovať. Na nesavých podkladoch bez výnimky vždy minimálne 3 mm. OSB doska vytvára vďaka svojmu zloženiu len veľmi málo savý a pre disperzné lepidlá nevyhovujúci podklad. Pre správny odvod vody z lepidla je odporúčané takýto podklad vždy dostatočne prestierkovať. OSB dosky sa môžu pokladať v jednej alebo dvoch vrstvách. Minimálna hrúbka musí byť v oboch prípadoch min. 25 mm. Pre parketárske práce je lepšie prelepiť dohromady dve dosky s hrúbkou 13, lepšie 16 mm. Pritom je potrebné vychádzať z toho, že dosky ležia pevne priskrutkované do zodpovedajúceho a stabilného roštu.
 
Ďalšou dôležitou funkciou je priľnutie samonivelizačnej stierky a to zaistí len riadne vyschnutá penetrácia s uzavretým filmom po celej ploche. Nestačí, aby bola penetrácia vyschnutá tzv. „na dotyk“ – taká penetrácia nezaistí v kombinácii so zmesovou vodou samonivelizačnej stierky účinnú ochranu a uzavretie podkladu. V prípade použitia stierkovacej hmoty vyberte takú, ktorá je vhodná na daný podklad s ohľadom na výšku/hrúbku, zaťaženie stierkovacej hmoty a druh materiálu, ktorý bude následne položený.
 
Každý výrobca a dodávateľ stavebnej chémie vyžaduje z dôvodu certifikácie svojich výrobkov a certifikovaných postupov, aby celá skladba použitých materiálov bola s ohľadom na vlastnosti jednotlivých výrobkov a materiálov od jedného výrobcu (penetrácia – nivelácie – lepidlo), čo je predmetom posudzovania pri vybavovaní reklamácií. Musí sa zamedziť priamemu slnečnému svetlu na podklad pred i počas vyzrievania podlahového súvrstvia. Zamedzte prievanu pri vyzrievaní. Cementový a anhydritový poter treba vždy vystierkovať samonivelačnou hmotou. Pred pokládkou podklad zbavte dokonale všetkých nečistôt vysatím priemyselným vysávačom.

Galéria